full screen background image

Výroba bezrámových laserom rezaných šablón

Informácie: sablonyy

Dáta – pre výrobu laserom rezaných šablón príjmame dáta vo formáte gerber 274X prípadne vo formáte dxf.

Názov šablóny – názov je jednoznačný identifikátor pre zadávateľa. Bude gravírovaný na spodnej strane šablóny „strana dosky“ . Výška písma 8mm širka čiary 0,2 max 25 znakov. Text je možné na požiadanie rezať aj skrz, tu je však nutné zadať z ktorej strany má byť čitateľne.

Typ formátu – je nutné jednoznačne zadať pre aký formát bude šablóna používaná (Uniprint, zelflex, Quatroflex...) Ak ide o neštandardný formát je potrebné dodať v podkladoch pre výrobu, výkres alebo dáta.

Orientácia dát - zadať či sa jedná o dáta z pohľadu stierky (top) alebo s pohľadu dosky. Ak je nejaká strana zrkadlená musí to byť jedonznačné . Taktiež je možné zaslať kompletné data aj z hladinami pre výrobu DPS, ktoré jasne určia ich orientáciu.

Úpravy - dodaná vrstva pasty bude automaticky centrovaná na požadovaný alebo dodaný typ formátu. V prípade že je nutná korekcia dát musí to byť jednoznačne zadané (napr. redukcia všetkých padov, zmena tvaru padu, rozdelenie padu ....), inak bude šablóna vyrobená z dodaných dát.

Navádzacie body (fiducials) - Gravírujeme so strany dosky. Zadať ich počet alebo dodať v separátnej hladine. Ich poloha jednoznačne vyplýva z dátových podkladov. Taktiež je ich možné rezať cez materiál.

Materiál - Pre výrobu je používaný nerezový materiál v hrúbkach 100, 120, 150, 175 a 200 um.


Technické možnosti:

Maximálny rozmer: 600 x 600
Hrúbka: 100-200um
Minimálny pad: 40um
Pozičná presnosť: +/- 8um
Uhlová Presnosť: <6 arcs sec

SL1 SL2 SL3