full screen background image

Základné materiály

Typ DPS Materiál Hrúbka materiálu v mm
Jednostranná FR4  0.4 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.55 ; 2.0; 2.4; 3.0; 3.2
Dvojstranná FR4  0.4 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.55 ; 2.0; 2.4; 3.0; 3.2
Materiál pre viacvrstvové DPS FR4 ML  0.46; 0.61 ; 0.76
Jednostranná na al IMS HA50  1.55

Výrobné možnosti

Maximálny rozmer: 368 x 518 mm, ML 236 x 396 mm
Maximálna hrúbka: 3,2 mm
Minimálna hrúbka: 0,4 mm
Minimálny vŕtaný otvor: Ø 0,3 mm ; výsledný prekovený Ø 0,2 mm
Aspect ratio: 1:5
Tolerancia prekovených otvorov: do Ø ≤ 2,0 mm: +/- 0,1 mm
2.0 mm < Ø ≤ 5.3 mm: +/- 0,15 mm
nad Ø 5,3 mm: +/- 0,2 mm
Maximálny počet vrstiev: 8

Šírka vodiča (vodivý obrazec na vonkajšej strane DPS)

Hrúbka medi Min.šírka vodiča Min. medzikružie Výsledná tolerancia vodiča
/µm/ /mm/ /mm/ /mm/
18 0.15 0.15 + 0.02 - 0.05
35 0.20 0.20 + 0.03 - 0.08
70 0.30 0.30 + 0.03 - 0.12

Izolačná medzera (vodivý obrazec na vonkajšej strane DPS)

Hrúbka medi Minimálna šírka izolačnej medzery Tolerancia na výslednej DPS
/µm/ /mm/ /mm/
18 0.15 + 0.05 - 0.02
35 0.20 + 0.08 - 0.02
70 0.25 + 0.12 - 0.03

Vnútorné vrstvy (Plátovanie vnútorných vrstiev: Cu 35/35)

Minimum /mm
Izolačná medzera: 0.20 DPS 1
Šírka vodiča: 0.20 DPS 1
Medzikružie pripojenej plôšky: 0.23 DPS 1
Izolačné medzikružie PAD - Cu: 0.20 DPS 1
Izolačné medzikružie OTVOR - Cu: 0.40 DPS 1

Povrchová úprava

Hrúbka nánosu
Hal PB free: 2 - 40 µm
Imerzný cín: 0.8 - 1.2 µm
Chemické Ni/Au: Au - 0.1 µm

Nespájkovateľná maska

Prídavok k priemeru spájkovacej plôšky: 0.10 mm
Prídavok k priemeru SMD plôšky: 0.10 mm
Min. šírka NM: 0.15 mm
Farba štandard - zelená
iné - čierna, červená, modrá, biela

Servisný popis

ZVT-PRINT a.s. upravuje súčiastkový popis tak, aby neprechádzal cez spájkovacie plôšky, ktoré sú tvorené vrstvou masky pre strany top a bottom a taktiež upravuje aj minimálnu šírku čiar.
Minimálna šírka čiary: 0.12 mm
Minimálna výška písma: 1.5 mm
Minimálna vzdialenosť od masky: 0.2 mm
Pravidlá návrhu: DPS 1

Snímateľná ochranná maska (SOM)

Prekrytie otvoru: Maximálny priemer: 2.0 mm
Prekrytie spájkovacej plôšky: ≥0.4 mm Prídavok k priemeru spájk. plôšky
Vzdialenosť SOM a spájk. plôšky: ≥ 0.6 mm
Vzdialenosť SOM od okraja DPS: ≥ 0.6 mm

Uhlíková pasta

Šírka vodiča: Minimum 0.4 mm
Šírka izolačnej medzery: Minimum 0.4 mm
Prekrytie kontaktnej plôšky: Minimum 0.1 mm (prídavok po okrajoch)

Konečné opracovanie

Frézovanie: tolerancia +/-0,2 mm
Drážkovanie: tolerancia +/-0,2 mm

work

Dodržiavanie pravidiel pri návrhu umožní rýchlo a bez problémov výrobiť Vašu dosku s plošnými spojmi, redukuje riziko chybovosti pri výrobe a urýchľuje proces potvrdenia objednávky. Z dlhodobých skúseností pri výrobe plošných spojov vieme, že najviac chýb vzniká práve pri nesprávnom návrhu. Preto sa vyžaduje dodržiavanie technických doporučení.

Výrobné podklady

info

Zákazník zodpovedá za korektné dátové podklady potrebné na výrobu DPS (dáta pre kreslenie filmov, vŕtacie a frézovacie súbory, výkresy, atď.)

Formát odb++ - Je v súčasnej dobe najlepší formát, pretože nesie priamo v sebe ďalšie informácie napríklad o smd, prekovených a neprekovených otvoroch, netlist pre elektrické testovanie, texty a iné.

GERBER RS274-X - Je najpoužívanejší formát v dnešnej dobe a výstup do tohto formátu vie väčšina návrhových programov. Výhodou je, že súbor obsahuje D-cody.

GERBER RS274-D - Starší variant, je nutné priložiť samostatný súbor D-codov.

EAGLE BRD– je možné použiť priamo zdrojový súbor .brd všetky exporty prevedieme štandardným spôsobom. Na akúkoľvek výnimku (v použitých vrstvách) je nutné upozorniť. Následne zákazníkovi exportované súbory posielame na odsúhlasenie vo formátoch gerber 274-X a PDF pre spätnú kontrolu.

Vŕtacie dáta -prijímame vo formátoch EXCELLON, SIEB & MEYER 1000, SIEB & MEYER 3000 (Výhodou je uvedenie formátu exportu – jednotky, desatinné miesta a potlačenie nuly + info otvorov). Priemery definované v info súbore alebo priamo vo vŕtacom súbore sa automaticky považujú za výsledné otvory. To znamená, že pri vŕtaní pokovovaných otvorov budú použité vrtáky s priemerom o 0,1mm väčšou. Ak nie sú definované nepokovované otvory, za takéto otvory považujeme otvory s rovnakou plôškou ako je vŕtaný otvor alebo bez plôšky a sú automaticky presúvané do druhého vŕtania. Na neštandardné vŕtania z riadenou osou Z je nutné upozorniť!

info

Štandardne sa na DPS nanáša zelená nespájkovateľná fotomaska clonou, iné farby - podľa požiadaviek zákazníka, čierna, červená , biela a modrá, sa nanášajú sieťotlačou. Pri materiáloch s hrúbkou plátovanej medi 105 µm a viac sa maska nanáša 2x. Minimálna hrúbka nespájkovacej masky na hranách vodičov je 10 µm. Posun masky voči vodivému obrazu +/-50 µm. Nespájkovacia maska nesmie byť však príliš veľká aby neodokrývala obtečenú zem okolo spájkovacích plôšok smd.