full screen background image

Základné materiály

Typ DPS Materiál Hrúbka materiálu v mm
Jednostranná FR4  0.4 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.55 ; 2.0; 2.4; 3.0; 3.2
Dvojstranná FR4  0.4 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.55 ; 2.0; 2.4; 3.0; 3.2
Materiál pre viacvrstvové DPS FR4 ML  0.46; 0.61 ; 0.76
Jednostranná na al IMS HA50  1.55

Výrobné možnosti

Maximálny rozmer: 368 x 518 mm, ML 236 x 396 mm
Maximálna hrúbka: 3,2 mm
Minimálna hrúbka: 0,4 mm
Minimálny vŕtaný otvor: Ø 0,3 mm ; výsledný prekovený Ø 0,2 mm
Aspect ratio: 1:5
Tolerancia prekovených otvorov: do Ø ≤ 2,0 mm: +/- 0,1 mm
2.0 mm < Ø ≤ 5.3 mm: +/- 0,15 mm
nad Ø 5,3 mm: +/- 0,2 mm
Maximálny počet vrstiev: 8

Šírka vodiča (vodivý obrazec na vonkajšej strane DPS)

Hrúbka medi Min.šírka vodiča Min. medzikružie Výsledná tolerancia vodiča
/µm/ /mm/ /mm/ /mm/
18 0.15 0.15 + 0.02 - 0.05
35 0.20 0.20 + 0.03 - 0.08
70 0.30 0.30 + 0.03 - 0.12

Izolačná medzera (vodivý obrazec na vonkajšej strane DPS)

Hrúbka medi Minimálna šírka izolačnej medzery Tolerancia na výslednej DPS
/µm/ /mm/ /mm/
18 0.15 + 0.05 - 0.02
35 0.20 + 0.08 - 0.02
70 0.25 + 0.12 - 0.03

Vnútorné vrstvy (Plátovanie vnútorných vrstiev: Cu 35/35)

Minimum /mm
Izolačná medzera: 0.20 DPS 1
Šírka vodiča: 0.20 DPS 1
Medzikružie pripojenej plôšky: 0.23 DPS 1
Izolačné medzikružie PAD - Cu: 0.20 DPS 1
Izolačné medzikružie OTVOR - Cu: 0.40 DPS 1

Povrchová úprava

Hrúbka nánosu
Hal PB free: 2 - 40 µm
Imerzný cín: 0.8 - 1.2 µm
Chemické Ni/Au: Au - 0.1 µm

Nespájkovateľná maska

Prídavok k priemeru spájkovacej plôšky: 0.10 mm
Prídavok k priemeru SMD plôšky: 0.10 mm
Min. šírka NM: 0.15 mm
Farba štandard - zelená
iné - čierna, červená, modrá, biela

Servisný popis

ZVT-PRINT a.s. upravuje súčiastkový popis tak, aby neprechádzal cez spájkovacie plôšky, ktoré sú tvorené vrstvou masky pre strany top a bottom a taktiež upravuje aj minimálnu šírku čiar.
Minimálna šírka čiary: 0.12 mm
Minimálna výška písma: 1.5 mm
Minimálna vzdialenosť od masky: 0.2 mm
Pravidlá návrhu: DPS 1

Snímateľná ochranná maska (SOM)

Prekrytie otvoru: Maximálny priemer: 2.0 mm
Prekrytie spájkovacej plôšky: ≥0.4 mm Prídavok k priemeru spájk. plôšky
Vzdialenosť SOM a spájk. plôšky: ≥ 0.6 mm
Vzdialenosť SOM od okraja DPS: ≥ 0.6 mm

Uhlíková pasta

Šírka vodiča: Minimum 0.4 mm
Šírka izolačnej medzery: Minimum 0.4 mm
Prekrytie kontaktnej plôšky: Minimum 0.1 mm (prídavok po okrajoch)

Konečné opracovanie

Frézovanie: tolerancia +/-0,2 mm
Drážkovanie: tolerancia +/-0,2 mm
UL google+ youtube

© 2018 ZVT-PRINT, a.s. | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov